Japaniksi | Sanontoja - Hakemus | Ansioluettelo / CV

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Ansioluettelo / CV - CV henkilötiedot

Primer nombre
名前
Hakijan nimi
Apellido
名字
Hakijan sukunimi
Fecha de nacimiento
誕生日
Hakijan syntymäaika (päivämäärä ja vuosi)
Lugar de nacimiento
出生地
Hakijan syntymäpaikka
Nacionalidad
国籍
Hakijan asuinmaa
Estado civil
配偶者の有無
Hakijan ihmissuhdetilanne
Soltero(a)
独身
Ei naimisissa tai parisuhteessa
Casado(a)
既婚
Naimisissa
Viudo(a)
独身
Puoliso kuollut
Dirección
現住所
Tarkka osoite hakijan nykyisestä asuinpaikasta
Teléfono
電話番号
Puhelinnumero, josta hakija on tavoitettavissa
Email
メールアドレス
Hakijan työsähköposti
Página Web
ウェブサイト
Hakijan henkilökohtainen tai yrityksen verkkosivujen osoite

Ansioluettelo / CV - Koulutus

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
Standardimalli Yhdysvalloissa koulutushistorian listaamisesta
Escuela Primaria
小学校
Alin opetusta tarjoava koulutusaste Yhdysvalloissa 8-13-vuotiaille lapsille
Escuela para niños entre 13 y 16 años
中学校
Lukion ja alakoulun välissä oleva koulutusaste Yhdysvalloissa 13-16-vuotiaille
Secundaria
高等学校
Yläkoulun jälkeinen koulutusaste Yhdysvalloissa 16-18-vuotiaille
Universidad
大学
Nimi tutkintotasoiselle koulutukselle Yhdysvalloissa
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
幼児学校
4-7-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
小学校
7-10-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Escuela Secundaria
中学校
10-16-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
シックス・フォーム・カレッジ
16-18-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Universidad
大学
Tutkintotasoisen koulutuksen nimi Isossa-Britanniassa

Ansioluettelo / CV - Työkokemus

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Standardityyli listata työkokemus
Experiencia laboral en...
・・・・で働いた経験があります。
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä
Pasantía en...
・・・・でのインターンシップを行いました。
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä. Termiä käytetään usein ulkomailla suoritetusta työjaksosta.
Trabajo voluntario en...
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Kuvaus palkattomasta työstä, usein muiden hyväksi tehtyä

Ansioluettelo / CV - Muut pätevyydet

Buena comprensión oral y escrita de...
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Kuvaus toisen kielen kuin äidinkielen hyvästä hallinnasta
Fluidez oral y escrita en...
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Kuvaus siitä, että hakija puhuu sujuvasti tiettyä kieltä
Conocimientos de informática
パソコンを使いこなせます。
Kuvaus tietotekniikkataidoista
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Kuvaus kommunikaatio / neuvottelu / esiintymistaidoista
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Kuvaus siitä, että hakijalla on perusteelliset tiedot Microsoft Office-ohjelmien käytöstä ja ohjelmointiohjelmistoista
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Kuvaus hakijan taidoista sanaluetteloiden, taulukoiden, tietokantojen sekä presentaatioiden tekemisestä
Familiarizado(a) con CAD / CAM
CAD/ CAMの知識
Kuvaus hakijan taidoista design-ohjelmistojen kanssa
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
・・・・の免許を保有しています。
Selostus siitä, että hakijalla on ajokortti