Saksaksi | Sanontoja - Hakemus | Ansioluettelo / CV

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Ansioluettelo / CV - CV henkilötiedot

First Name
Vorname
Hakijan nimi
Surname
Nachname
Hakijan sukunimi
Date of Birth
Geburtsdatum
Hakijan syntymäaika (päivämäärä ja vuosi)
Place of Birth
Geburtsort
Hakijan syntymäpaikka
Nationality
Staatsangehörigkeit
Hakijan asuinmaa
Marital Status
Familienstand
Hakijan ihmissuhdetilanne
Single
ledig
Ei naimisissa tai parisuhteessa
Married
verheiratet
Naimisissa
Widowed
verwitwet
Puoliso kuollut
Address
Adresse
Tarkka osoite hakijan nykyisestä asuinpaikasta
Phone
Telefon
Puhelinnumero, josta hakija on tavoitettavissa
E-Mail
Email
Hakijan työsähköposti
Website
Website
Hakijan henkilökohtainen tai yrityksen verkkosivujen osoite

Ansioluettelo / CV - Koulutus

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
Standardimalli Yhdysvalloissa koulutushistorian listaamisesta
Elementary School
Grundschule
Alin opetusta tarjoava koulutusaste Yhdysvalloissa 8-13-vuotiaille lapsille
Middle School
Mittelstufenschule
Lukion ja alakoulun välissä oleva koulutusaste Yhdysvalloissa 13-16-vuotiaille
High School
Oberstufenschule
Yläkoulun jälkeinen koulutusaste Yhdysvalloissa 16-18-vuotiaille
College
Hochschule
Nimi tutkintotasoiselle koulutukselle Yhdysvalloissa
Infant School
Vorschule
4-7-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Junior School
Grundschule
7-10-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Secondary School
weiterführende Schule
10-16-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Sixth-Form College
Oberstufenkolleg
16-18-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
University
Universität
Tutkintotasoisen koulutuksen nimi Isossa-Britanniassa

Ansioluettelo / CV - Työkokemus

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
Standardityyli listata työkokemus
Work experience at…
Arbeitserfahrung bei...
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä
Internship at…
Praktikum bei...
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä. Termiä käytetään usein ulkomailla suoritetusta työjaksosta.
Voluntary work at…
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Kuvaus palkattomasta työstä, usein muiden hyväksi tehtyä

Ansioluettelo / CV - Muut pätevyydet

Good understanding of both written and spoken…
Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Kuvaus toisen kielen kuin äidinkielen hyvästä hallinnasta
Fluency in both written and spoken…
... fließend in Wort und Schrift
Kuvaus siitä, että hakija puhuu sujuvasti tiettyä kieltä
Computer literate
gute Computer-Kenntnisse
Kuvaus tietotekniikkataidoista
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Kuvaus kommunikaatio / neuvottelu / esiintymistaidoista
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Kuvaus siitä, että hakijalla on perusteelliset tiedot Microsoft Office-ohjelmien käytöstä ja ohjelmointiohjelmistoista
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Kuvaus hakijan taidoista sanaluetteloiden, taulukoiden, tietokantojen sekä presentaatioiden tekemisestä
Familiarity with CAD / CAM.
Kenntnisse in CAD / CAM
Kuvaus hakijan taidoista design-ohjelmistojen kanssa
Currently holding a full…driver's license.
Führerschein Klasse...
Selostus siitä, että hakijalla on ajokortti