Kiinaksi | Sanontoja - Hakemus | Ansioluettelo / CV

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Ansioluettelo / CV - CV henkilötiedot

First Name
名字
Hakijan nimi
Surname
Hakijan sukunimi
Date of Birth
生日
Hakijan syntymäaika (päivämäärä ja vuosi)
Place of Birth
出生地
Hakijan syntymäpaikka
Nationality
国籍
Hakijan asuinmaa
Marital Status
婚姻状况
Hakijan ihmissuhdetilanne
Single
单身
Ei naimisissa tai parisuhteessa
Married
已婚
Naimisissa
Widowed
丧偶
Puoliso kuollut
Address
地址
Tarkka osoite hakijan nykyisestä asuinpaikasta
Phone
电话
Puhelinnumero, josta hakija on tavoitettavissa
E-Mail
电子邮箱
Hakijan työsähköposti
Website
网址
Hakijan henkilökohtainen tai yrityksen verkkosivujen osoite

Ansioluettelo / CV - Koulutus

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standardimalli Yhdysvalloissa koulutushistorian listaamisesta
Elementary School
小学
Alin opetusta tarjoava koulutusaste Yhdysvalloissa 8-13-vuotiaille lapsille
Middle School
初中
Lukion ja alakoulun välissä oleva koulutusaste Yhdysvalloissa 13-16-vuotiaille
High School
高中
Yläkoulun jälkeinen koulutusaste Yhdysvalloissa 16-18-vuotiaille
College
大学
Nimi tutkintotasoiselle koulutukselle Yhdysvalloissa
Infant School
托儿所
4-7-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Junior School
幼儿学校
7-10-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Secondary School
小学
10-16-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Sixth-Form College
中学
16-18-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
University
高等中学
Tutkintotasoisen koulutuksen nimi Isossa-Britanniassa

Ansioluettelo / CV - Työkokemus

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Standardityyli listata työkokemus
Work experience at…
在...的工作经历
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä
Internship at…
在...的实习经历
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä. Termiä käytetään usein ulkomailla suoritetusta työjaksosta.
Voluntary work at…
在...的志愿者服务工作
Kuvaus palkattomasta työstä, usein muiden hyväksi tehtyä

Ansioluettelo / CV - Muut pätevyydet

Good understanding of both written and spoken…
良好的书面和口语表达能力
Kuvaus toisen kielen kuin äidinkielen hyvästä hallinnasta
Fluency in both written and spoken…
流利的书面和口语表达能力
Kuvaus siitä, että hakija puhuu sujuvasti tiettyä kieltä
Computer literate
通晓计算机技能
Kuvaus tietotekniikkataidoista
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
出色的交流/谈判/表达能力
Kuvaus kommunikaatio / neuvottelu / esiintymistaidoista
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Kuvaus siitä, että hakijalla on perusteelliset tiedot Microsoft Office-ohjelmien käytöstä ja ohjelmointiohjelmistoista
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Kuvaus hakijan taidoista sanaluetteloiden, taulukoiden, tietokantojen sekä presentaatioiden tekemisestä
Familiarity with CAD / CAM.
熟悉CAD/CAM
Kuvaus hakijan taidoista design-ohjelmistojen kanssa
Currently holding a full…driver's license.
目前持有...驾驶执照
Selostus siitä, että hakijalla on ajokortti