Japaniksi | Sanontoja - Hakemus | Ansioluettelo / CV

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Ansioluettelo / CV - CV henkilötiedot

First Name
名前
Hakijan nimi
Surname
名字
Hakijan sukunimi
Date of Birth
誕生日
Hakijan syntymäaika (päivämäärä ja vuosi)
Place of Birth
出生地
Hakijan syntymäpaikka
Nationality
国籍
Hakijan asuinmaa
Marital Status
配偶者の有無
Hakijan ihmissuhdetilanne
Single
独身
Ei naimisissa tai parisuhteessa
Married
既婚
Naimisissa
Widowed
独身
Puoliso kuollut
Address
現住所
Tarkka osoite hakijan nykyisestä asuinpaikasta
Phone
電話番号
Puhelinnumero, josta hakija on tavoitettavissa
E-Mail
メールアドレス
Hakijan työsähköposti
Website
ウェブサイト
Hakijan henkilökohtainen tai yrityksen verkkosivujen osoite

Ansioluettelo / CV - Koulutus

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
Standardimalli Yhdysvalloissa koulutushistorian listaamisesta
Elementary School
小学校
Alin opetusta tarjoava koulutusaste Yhdysvalloissa 8-13-vuotiaille lapsille
Middle School
中学校
Lukion ja alakoulun välissä oleva koulutusaste Yhdysvalloissa 13-16-vuotiaille
High School
高等学校
Yläkoulun jälkeinen koulutusaste Yhdysvalloissa 16-18-vuotiaille
College
大学
Nimi tutkintotasoiselle koulutukselle Yhdysvalloissa
Infant School
幼児学校
4-7-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Junior School
小学校
7-10-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Secondary School
中学校
10-16-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Sixth-Form College
シックス・フォーム・カレッジ
16-18-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
University
大学
Tutkintotasoisen koulutuksen nimi Isossa-Britanniassa

Ansioluettelo / CV - Työkokemus

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Standardityyli listata työkokemus
Work experience at…
・・・・で働いた経験があります。
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä
Internship at…
・・・・でのインターンシップを行いました。
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä. Termiä käytetään usein ulkomailla suoritetusta työjaksosta.
Voluntary work at…
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Kuvaus palkattomasta työstä, usein muiden hyväksi tehtyä

Ansioluettelo / CV - Muut pätevyydet

Good understanding of both written and spoken…
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Kuvaus toisen kielen kuin äidinkielen hyvästä hallinnasta
Fluency in both written and spoken…
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Kuvaus siitä, että hakija puhuu sujuvasti tiettyä kieltä
Computer literate
パソコンを使いこなせます。
Kuvaus tietotekniikkataidoista
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Kuvaus kommunikaatio / neuvottelu / esiintymistaidoista
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Kuvaus siitä, että hakijalla on perusteelliset tiedot Microsoft Office-ohjelmien käytöstä ja ohjelmointiohjelmistoista
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Kuvaus hakijan taidoista sanaluetteloiden, taulukoiden, tietokantojen sekä presentaatioiden tekemisestä
Familiarity with CAD / CAM.
CAD/ CAMの知識
Kuvaus hakijan taidoista design-ohjelmistojen kanssa
Currently holding a full…driver's license.
・・・・の免許を保有しています。
Selostus siitä, että hakijalla on ajokortti