Italiaksi | Sanontoja - Hakemus | Ansioluettelo / CV

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Ansioluettelo / CV - CV henkilötiedot

First Name
Nome
Hakijan nimi
Surname
Cognome
Hakijan sukunimi
Date of Birth
Data di nascita
Hakijan syntymäaika (päivämäärä ja vuosi)
Place of Birth
Luogo di nascita
Hakijan syntymäpaikka
Nationality
Nazionalità
Hakijan asuinmaa
Marital Status
Stato Civile
Hakijan ihmissuhdetilanne
Single
Celibe (m) / Nubile (f)
Ei naimisissa tai parisuhteessa
Married
Coniugato/a
Naimisissa
Widowed
Vedovo/a
Puoliso kuollut
Address
Indirizzo
Tarkka osoite hakijan nykyisestä asuinpaikasta
Phone
Telefono
Puhelinnumero, josta hakija on tavoitettavissa
E-Mail
E-mail
Hakijan työsähköposti
Website
Website
Hakijan henkilökohtainen tai yrityksen verkkosivujen osoite

Ansioluettelo / CV - Koulutus

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
Standardimalli Yhdysvalloissa koulutushistorian listaamisesta
Elementary School
Scuola Elementare
Alin opetusta tarjoava koulutusaste Yhdysvalloissa 8-13-vuotiaille lapsille
Middle School
Scuola Media
Lukion ja alakoulun välissä oleva koulutusaste Yhdysvalloissa 13-16-vuotiaille
High School
Scuola Media Superiore
Yläkoulun jälkeinen koulutusaste Yhdysvalloissa 16-18-vuotiaille
College
Università
Nimi tutkintotasoiselle koulutukselle Yhdysvalloissa
Infant School
Asilo (solo in UK)
4-7-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Junior School
Scuola Elementare (solo in UK)
7-10-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Secondary School
Scuola Secondaria
10-16-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Sixth-Form College
Scuola Superiore (solo in UK)
16-18-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
University
Università
Tutkintotasoisen koulutuksen nimi Isossa-Britanniassa

Ansioluettelo / CV - Työkokemus

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
Standardityyli listata työkokemus
Work experience at…
Esperienze lavorative presso...
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä
Internship at…
Stagista presso...
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä. Termiä käytetään usein ulkomailla suoritetusta työjaksosta.
Voluntary work at…
Lavoro come volontario...
Kuvaus palkattomasta työstä, usein muiden hyväksi tehtyä

Ansioluettelo / CV - Muut pätevyydet

Good understanding of both written and spoken…
Comprensione orale e scritta buona in...
Kuvaus toisen kielen kuin äidinkielen hyvästä hallinnasta
Fluency in both written and spoken…
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Kuvaus siitä, että hakija puhuu sujuvasti tiettyä kieltä
Computer literate
Conoscenze informatiche buone
Kuvaus tietotekniikkataidoista
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Kuvaus kommunikaatio / neuvottelu / esiintymistaidoista
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Kuvaus siitä, että hakijalla on perusteelliset tiedot Microsoft Office-ohjelmien käytöstä ja ohjelmointiohjelmistoista
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Kuvaus hakijan taidoista sanaluetteloiden, taulukoiden, tietokantojen sekä presentaatioiden tekemisestä
Familiarity with CAD / CAM.
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Kuvaus hakijan taidoista design-ohjelmistojen kanssa
Currently holding a full…driver's license.
Licenza / Patente di guida tipo...
Selostus siitä, että hakijalla on ajokortti