Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Это можно предположить, исходя из того, что...
Din faptul că...reiese...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Как можно заметить, исходя из..., ...
După cum putem observa din...,....
Raaka-aineiston kuvaileminen
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Datele par să sugereze faptul că...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Цифровые данные обнаруживают, что...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... хорошо сочеталось с ...
...a fost corelat pozitiv cu...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Как мы и предполагали...
După cum am anticipat,...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Статистика показывает, что...
Statisticile demonstrează faptul că...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Согласно статистике...
Conform statisticilor...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Статистиически...
Din punct de vedere statistic...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista