Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Это можно предположить, исходя из того, что...
Uit ... blijkt dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Как можно заметить, исходя из..., ...
Zoals ... aantoont, ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Цифровые данные обнаруживают, что...
De cijfers onthullen dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... хорошо сочеталось с ...
... verhoudt zich positief tot ...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Как мы и предполагали...
Zoals voorspeld, ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Статистика показывает, что...
De statistieken tonen aan dat ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Согласно статистике...
Volgens de statistieken ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Статистиически...
Statistisch gezien ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista