Ranskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
On peut voir avec... que...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Amint látható ....
Comme il peut être vu avec..., ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Az adatok alapján ...
Les informations semblent suggérer que...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Les chiffres révèlent que...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Az ábrákon látható, hogy ...
Au regard des chiffres, il est clair que...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Plusieurs résultats notables furent...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Une corrélation fut établie entre...et...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Ahogy várható volt ....
Comme prévu, ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Les statistiques montrent que...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
A statisztikák szerint ...
Selon les statistiques...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statisztikai szempontból ...
Statistiquement parlant...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista