Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
从...可以看出...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Amint látható ....
从...可以看出...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Az adatok alapján ...
这些数据可以表明...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
数据表明...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Az ábrákon látható, hogy ...
从这些数据可以看出...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
几个值得注意的结果是...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
目前研究结果表明...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
...的数字上升/下降/保持不变。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
与...有关的数据...上升/下降了
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
...和...呈正相关
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Ahogy várható volt ....
正如所预测的,...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
此发现进一步确认X的主张,即...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
与X的发现一致,...和...呈正相关
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
统计数据显示...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
A statisztikák szerint ...
根据数据统计,...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
通过数据统计,可以看出...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statisztikai szempontból ...
据数据统计,...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
据统计数据,我们可以推测...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista