Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Raaka-aineiston kuvaileminen
Amint látható ....
・・・・に見られるように、・・・・
Raaka-aineiston kuvaileminen
Az adatok alapján ...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Raaka-aineiston kuvaileminen
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Raaka-aineiston kuvaileminen
Az ábrákon látható, hogy ...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Raaka-aineiston kuvaileminen
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
・・・・という注目すべき結果になった。
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Ahogy várható volt ....
予想通り、・・・・
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
・・・・ということをこの統計は示している。
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
A statisztikák szerint ...
統計によると、・・・・
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statisztikai szempontból ...
統計的に見て、・・・・
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista