Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
It can be seen from… that…
Raaka-aineiston kuvaileminen
Amint látható ....
As can be seen from…, …
Raaka-aineiston kuvaileminen
Az adatok alapján ...
The data would seem to suggest that…
Raaka-aineiston kuvaileminen
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
The figures reveal that…
Raaka-aineiston kuvaileminen
Az ábrákon látható, hogy ...
From the figures it is apparent that…
Raaka-aineiston kuvaileminen
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Several noteworthy results were…
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
The results of the present study demonstrate that…
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
...was positively correlated with…
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Ahogy várható volt ....
As predicted, …
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
This finding is consistent with X's contention that…
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
This finding reinforces X's assertion that…
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
The statistics show that…
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
A statisztikák szerint ...
According to the statistics…
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
When one looks at the statistics, one can see that…
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statisztikai szempontból ...
Statistically speaking…
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista