Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

...'den görülebileceği üzere ...
从...可以看出...
Raaka-aineiston kuvaileminen
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
从...可以看出...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
这些数据可以表明...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Sayılar gösteriyor ki ...
数据表明...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
从这些数据可以看出...
Raaka-aineiston kuvaileminen
... kayda değer birkaç sonuçtu.
几个值得注意的结果是...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
目前研究结果表明...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
...的数字上升/下降/保持不变。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
与...有关的数据...上升/下降了
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
...和...呈正相关
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Tahmin edildiği üzere ...
正如所预测的,...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
此发现进一步确认X的主张,即...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
与X的发现一致,...和...呈正相关
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

İstatistikler gösteriyor ki ...
统计数据显示...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
İstatistiklere göre ...
根据数据统计,...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
通过数据统计,可以看出...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
İstatistiksel olarak konuşursak ...
据数据统计,...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
据统计数据,我们可以推测...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista