Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

...'den görülebileceği üzere ...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Raaka-aineiston kuvaileminen
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
・・・・に見られるように、・・・・
Raaka-aineiston kuvaileminen
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
このデータはおそらく・・・・を示している。
Raaka-aineiston kuvaileminen
Sayılar gösteriyor ki ...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Raaka-aineiston kuvaileminen
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Raaka-aineiston kuvaileminen
... kayda değer birkaç sonuçtu.
・・・・という注目すべき結果になった。
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Tahmin edildiği üzere ...
予想通り、・・・・
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

İstatistikler gösteriyor ki ...
・・・・ということをこの統計は示している。
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
İstatistiklere göre ...
統計によると、・・・・
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
İstatistiksel olarak konuşursak ...
統計的に見て、・・・・
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista