Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

...'den görülebileceği üzere ...
It can be seen from… that…
Raaka-aineiston kuvaileminen
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
As can be seen from…, …
Raaka-aineiston kuvaileminen
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
The data would seem to suggest that…
Raaka-aineiston kuvaileminen
Sayılar gösteriyor ki ...
The figures reveal that…
Raaka-aineiston kuvaileminen
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
From the figures it is apparent that…
Raaka-aineiston kuvaileminen
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Several noteworthy results were…
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
The results of the present study demonstrate that…
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
...was positively correlated with…
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Tahmin edildiği üzere ...
As predicted, …
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
This finding is consistent with X's contention that…
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
This finding reinforces X's assertion that…
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

İstatistikler gösteriyor ki ...
The statistics show that…
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
İstatistiklere göre ...
According to the statistics…
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
When one looks at the statistics, one can see that…
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Statistically speaking…
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista