Kreikaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

To může být vidět z..., že...
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Jak je možno vidět z..., ...
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Zdá se, že údaje naznačují...
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Čísla ukazují, že...
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Z údajů je zřejmé, že...
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Výsledky této studie ukazují, že...
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...pozitivně koreloval(a) s...
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Jak se dalo předpokládat,...
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Dané statistiky ukazují, že...
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Podle daných statistických údajů...
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statisticky řečeno...
Στατιστικά μιλώντας...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista