Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

To může být vidět z..., že...
... से पता चलता है कि...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Jak je možno vidět z..., ...
जैसा कि... में से पता चलता है कि...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Zdá se, že údaje naznačují...
आकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Čísla ukazují, že...
आकड़ें दिखाते हैं कि...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Z údajů je zřejmé, že...
आकड़ों मे से साफ पता चलता है कि...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Některé pozoruhodné výsledky byly...
कई सारे महत्वपर्ण नतीजे थे...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Výsledky této studie ukazují, že...
किए गए अध्ययन के नतीजों को प्रसेतुत करने के लिए
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
... के अंक बढ़े/घटें/वहीं के वहीं रह गए हैं.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
आकडें दिखाते हैं कि... की संख्य... और ... के बीच दुगुनी हो गई है/दुगुनी घट गई है.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
यहाँ अंक स्थिर रूप से... से... तक बढ़/घट रहे हैं.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
... के अंक ... के सहसंबंध में, बढ/घट रहे हैं.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
यह स्पष्ट है कि, ... और... के बीच... के अंक बढे/घटे/वैसे ही रहे हैं.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...pozitivně koreloval(a) s...
... का... के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंध है.
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Jak se dalo předpokládat,...
पूर्वानुमान के अनुसार,...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
यह नतीजा X के नतीजे से मिलता है.
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
यह नतीजा, X के नतीजे को सिद्ध करता है कि...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
X के नतीजे के बराबर होने के नाते,... और... का सकारात्मक सहसंबंध है.
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Dané statistiky ukazují, že...
ये आकड़ें हमें दिखाते हैं कि...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Podle daných statistických údajů...
आकड़ों के अनुसार
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
अगर आकड़ों को ग़ौर से देखा जाए, तो यह पता चलता है कि...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statisticky řečeno...
आकड़ों के अनुसार
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
आकड़ों को नज़र मे रखते हुए, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
इस अनुसंधन के कई सारे निहितार्थ है...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
इस अध्ययन के कुछ क्रियात्मक निहितार्थ भी हैं. सर्वप्रथम, ...में सहजज्ञ गुण है जो विशेषज्ञों को आसानी से समझ आ सकता है.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista