Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
To může být vidět z..., že...
Raaka-aineiston kuvaileminen
จากที่เคยเห็นจาก...
Jak je možno vidět z..., ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Zdá se, že údaje naznačují...
Raaka-aineiston kuvaileminen
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Čísla ukazují, že...
Raaka-aineiston kuvaileminen
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Z údajů je zřejmé, že...
Raaka-aineiston kuvaileminen
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Výsledky této studie ukazují, že...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
...pozitivně koreloval(a) s...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
อย่างที่ทำนายไว้...
Jak se dalo předpokládat,...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Dané statistiky ukazují, že...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
ตามสถิติ...
Podle daných statistických údajů...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
พูดอย่างสถิติ
Statisticky řečeno...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista