Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen
จากที่เคยเห็นจาก...
Jak można zauważyć na... , ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Dane te zdają się sugerować, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Dane wykazują, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Z danych wynika, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Kilka godnych uwagi wyników...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
...był dodatnio skorelowany z...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
อย่างที่ทำนายไว้...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Statystyki pokazują, że...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
ตามสถิติ...
Według statystyk...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
พูดอย่างสถิติ
Statystycznie rzecz biorąc...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista