Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Det kan ses ud fra... at...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Amint látható ....
Raaka-aineiston kuvaileminen
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Az adatok alapján ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Figurerne afslører at...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Az ábrákon látható, hogy ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... var absolut korreleret med...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Som forudset,...
Ahogy várható volt ....
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Statistikkerne viser at...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
I følge statistikkerne...
A statisztikák szerint ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statistisk set...
Statisztikai szempontból ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista