Arabiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Det kan ses ud fra... at...
يبدو جليًّا من.... أنّ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Hvilket kan ses ud fra..., ...
كما يبدو جليًّا من...، ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Det ser ud til at dataene foreslår at...
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Figurerne afslører at...
تكشف الأرقامُ أنّ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... var absolut korreleret med...
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Som forudset,...
كما هو متقّع، ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Dette resultat styrker X's påstand om at...
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Statistikkerne viser at...
تبيّن الإحصائيات أنّ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
I følge statistikkerne...
وفقاً للإحصائيّات...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statistisk set...
من الناحية الإحصائيّة
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista