Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

... on nähtävissä, että...
...'den görülebileceği üzere ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Aineisto viittaa siihen, että...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Raaka-aineiston kuvaileminen
Luvut osoittavat, että...
Sayılar gösteriyor ki ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Lukujen perusteella on selvää, että...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Kuten ennustettu, ...
Tahmin edildiği üzere ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Tilastot näyttävät, että...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Tilastojen mukaan...
İstatistiklere göre ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Tilastollisesti puhuen...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista