Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

... on nähtävissä, että...
... से पता चलता है कि...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
जैसा कि... में से पता चलता है कि...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Aineisto viittaa siihen, että...
आकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Luvut osoittavat, että...
आकड़ें दिखाते हैं कि...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Lukujen perusteella on selvää, että...
आकड़ों मे से साफ पता चलता है कि...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
कई सारे महत्वपर्ण नतीजे थे...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
किए गए अध्ययन के नतीजों को प्रसेतुत करने के लिए
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
... के अंक बढ़े/घटें/वहीं के वहीं रह गए हैं.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
आकडें दिखाते हैं कि... की संख्य... और ... के बीच दुगुनी हो गई है/दुगुनी घट गई है.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
यहाँ अंक स्थिर रूप से... से... तक बढ़/घट रहे हैं.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
... के अंक ... के सहसंबंध में, बढ/घट रहे हैं.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
यह स्पष्ट है कि, ... और... के बीच... के अंक बढे/घटे/वैसे ही रहे हैं.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... का... के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंध है.
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Kuten ennustettu, ...
पूर्वानुमान के अनुसार,...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
यह नतीजा X के नतीजे से मिलता है.
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
यह नतीजा, X के नतीजे को सिद्ध करता है कि...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
X के नतीजे के बराबर होने के नाते,... और... का सकारात्मक सहसंबंध है.
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Tilastot näyttävät, että...
ये आकड़ें हमें दिखाते हैं कि...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Tilastojen mukaan...
आकड़ों के अनुसार
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
अगर आकड़ों को ग़ौर से देखा जाए, तो यह पता चलता है कि...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Tilastollisesti puhuen...
आकड़ों के अनुसार
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
आकड़ों को नज़र मे रखते हुए, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
इस अनुसंधन के कई सारे निहितार्थ है...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
इस अध्ययन के कुछ क्रियात्मक निहितार्थ भी हैं. सर्वप्रथम, ...में सहजज्ञ गुण है जो विशेषज्ञों को आसानी से समझ आ सकता है.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista