Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

... on nähtävissä, että...
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Aineisto viittaa siihen, että...
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Luvut osoittavat, että...
La ciferoj malkaŝas, ke...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Lukujen perusteella on selvää, että...
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...estis pozitive korelaciita kun...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Kuten ennustettu, ...
Kiel antaŭdiris,...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Tilastot näyttävät, että...
La statistikoj montras, ke...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Tilastojen mukaan...
Laŭ la statistiko...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Tilastollisesti puhuen...
Statistike parolante...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista