Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Aus ... wird ersichtlich, dass...
To může být vidět z..., že...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Wie ... zeigt, ...
Jak je možno vidět z..., ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Zdá se, že údaje naznačují...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Die Zahlen legen offen, dass...
Čísla ukazují, že...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Z údajů je zřejmé, že...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Výsledky této studie ukazují, že...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... korreliert positiv mit... .
...pozitivně koreloval(a) s...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Wie prognostiziert, ...
Jak se dalo předpokládat,...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Dané statistiky ukazují, že...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Podle daných statistických údajů...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Rein statistisch gesehen,...
Statisticky řečeno...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista