Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Det framgår av ... att ...
... से पता चलता है कि...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Enligt vad som framgår av ..., ...
जैसा कि... में से पता चलता है कि...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Uppgifterna verkar antyda att ...
आकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Siffrorna avslöjar att ...
आकड़ें दिखाते हैं कि...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
आकड़ों मे से साफ पता चलता है कि...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Några anmärkningsvärda resultat är ...
कई सारे महत्वपर्ण नतीजे थे...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Resultaten från denna studie visar på att ...
किए गए अध्ययन के नतीजों को प्रसेतुत करने के लिए
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
... के अंक बढ़े/घटें/वहीं के वहीं रह गए हैं.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
आकडें दिखाते हैं कि... की संख्य... और ... के बीच दुगुनी हो गई है/दुगुनी घट गई है.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
यहाँ अंक स्थिर रूप से... से... तक बढ़/घट रहे हैं.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
... के अंक ... के सहसंबंध में, बढ/घट रहे हैं.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
यह स्पष्ट है कि, ... और... के बीच... के अंक बढे/घटे/वैसे ही रहे हैं.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... var positivt korrelerade med ....
... का... के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंध है.
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Som förutspått, ...
पूर्वानुमान के अनुसार,...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
यह नतीजा X के नतीजे से मिलता है.
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
यह नतीजा, X के नतीजे को सिद्ध करता है कि...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
X के नतीजे के बराबर होने के नाते,... और... का सकारात्मक सहसंबंध है.
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Statistiken visar att ...
ये आकड़ें हमें दिखाते हैं कि...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Enligt statistiken ...
आकड़ों के अनुसार
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
अगर आकड़ों को ग़ौर से देखा जाए, तो यह पता चलता है कि...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Rent statistiskt sett ...
आकड़ों के अनुसार
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
आकड़ों को नज़र मे रखते हुए, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
इस अनुसंधन के कई सारे निहितार्थ है...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
इस अध्ययन के कुछ क्रियात्मक निहितार्थ भी हैं. सर्वप्रथम, ...में सहजज्ञ गुण है जो विशेषज्ञों को आसानी से समझ आ सकता है.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista