Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Din faptul că...reiese...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
După cum putem observa din...,....
Amint látható ....
Raaka-aineiston kuvaileminen
Datele par să sugereze faptul că...
Az adatok alapján ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Az ábrákon látható, hogy ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...a fost corelat pozitiv cu...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
După cum am anticipat,...
Ahogy várható volt ....
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Statisticile demonstrează faptul că...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Conform statisticilor...
A statisztikák szerint ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Din punct de vedere statistic...
Statisztikai szempontból ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista