Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Din faptul că...reiese...
...'den görülebileceği üzere ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
După cum putem observa din...,....
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Datele par să sugereze faptul că...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Raaka-aineiston kuvaileminen
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Sayılar gösteriyor ki ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...a fost corelat pozitiv cu...
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
După cum am anticipat,...
Tahmin edildiği üzere ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Statisticile demonstrează faptul că...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Conform statisticilor...
İstatistiklere göre ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Din punct de vedere statistic...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista