Thaiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Din faptul că...reiese...
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Raaka-aineiston kuvaileminen
După cum putem observa din...,....
จากที่เคยเห็นจาก...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Datele par să sugereze faptul că...
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Raaka-aineiston kuvaileminen
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...a fost corelat pozitiv cu...
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
După cum am anticipat,...
อย่างที่ทำนายไว้...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Statisticile demonstrează faptul că...
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Conform statisticilor...
ตามสถิติ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Din punct de vedere statistic...
พูดอย่างสถิติ
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista