Ranskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Din faptul că...reiese...
On peut voir avec... que...
Raaka-aineiston kuvaileminen
După cum putem observa din...,....
Comme il peut être vu avec..., ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Datele par să sugereze faptul că...
Les informations semblent suggérer que...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Les chiffres révèlent que...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Au regard des chiffres, il est clair que...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Plusieurs résultats notables furent...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...a fost corelat pozitiv cu...
Une corrélation fut établie entre...et...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
După cum am anticipat,...
Comme prévu, ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Statisticile demonstrează faptul că...
Les statistiques montrent que...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Conform statisticilor...
Selon les statistiques...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Din punct de vedere statistic...
Statistiquement parlant...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista