Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Din faptul că...reiese...
Pode ser visto de/do/da...que...
Raaka-aineiston kuvaileminen
După cum putem observa din...,....
Como pode ser observado em/no/na...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Datele par să sugereze faptul că...
Os dados sugerem que...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
A figura revela que...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Alguns números significativos foram...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...a fost corelat pozitiv cu...
...foi positivamente correlacionado com...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
După cum am anticipat,...
Como previsto,...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Statisticile demonstrează faptul că...
As estatísticas mostram que...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Conform statisticilor...
De acordo com as estatísticas...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Din punct de vedere statistic...
Estatisticamente falando...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista