Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Din faptul că...reiese...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Raaka-aineiston kuvaileminen
După cum putem observa din...,....
・・・・に見られるように、・・・・
Raaka-aineiston kuvaileminen
Datele par să sugereze faptul că...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Raaka-aineiston kuvaileminen
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Raaka-aineiston kuvaileminen
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Raaka-aineiston kuvaileminen
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
・・・・という注目すべき結果になった。
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...a fost corelat pozitiv cu...
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
După cum am anticipat,...
予想通り、・・・・
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Statisticile demonstrează faptul că...
・・・・ということをこの統計は示している。
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Conform statisticilor...
統計によると、・・・・
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Din punct de vedere statistic...
統計的に見て、・・・・
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista