Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

On peut voir avec... que...
Din faptul că...reiese...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Comme il peut être vu avec..., ...
După cum putem observa din...,....
Raaka-aineiston kuvaileminen
Les informations semblent suggérer que...
Datele par să sugereze faptul că...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Les chiffres révèlent que...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Au regard des chiffres, il est clair que...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Plusieurs résultats notables furent...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
Une corrélation fut établie entre...et...
...a fost corelat pozitiv cu...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Comme prévu, ...
După cum am anticipat,...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Les statistiques montrent que...
Statisticile demonstrează faptul că...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Selon les statistiques...
Conform statisticilor...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Au regard des statistiques, on peut observer que...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statistiquement parlant...
Din punct de vedere statistic...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista