Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Pode ser visto de/do/da...que...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Jak można zauważyć na... , ...
Como pode ser observado em/no/na...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Dane te zdają się sugerować, że...
Os dados sugerem que...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Dane wykazują, że...
A figura revela que...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Z danych wynika, że...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Kilka godnych uwagi wyników...
Alguns números significativos foram...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...był dodatnio skorelowany z...
...foi positivamente correlacionado com...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Como previsto,...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Statystyki pokazują, że...
As estatísticas mostram que...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Według statystyk...
De acordo com as estatísticas...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statystycznie rzecz biorąc...
Estatisticamente falando...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista