Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Jak można zauważyć na... , ...
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Dane te zdają się sugerować, że...
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Dane wykazują, że...
La ciferoj malkaŝas, ke...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Z danych wynika, że...
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Kilka godnych uwagi wyników...
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...był dodatnio skorelowany z...
...estis pozitive korelaciita kun...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Kiel antaŭdiris,...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Statystyki pokazują, że...
La statistikoj montras, ke...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Według statystyk...
Laŭ la statistiko...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statystycznie rzecz biorąc...
Statistike parolante...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista