Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Patrząc na ... można zauważyć, że...
It can be seen from… that…
Raaka-aineiston kuvaileminen
Jak można zauważyć na... , ...
As can be seen from…, …
Raaka-aineiston kuvaileminen
Dane te zdają się sugerować, że...
The data would seem to suggest that…
Raaka-aineiston kuvaileminen
Dane wykazują, że...
The figures reveal that…
Raaka-aineiston kuvaileminen
Z danych wynika, że...
From the figures it is apparent that…
Raaka-aineiston kuvaileminen
Kilka godnych uwagi wyników...
Several noteworthy results were…
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
The results of the present study demonstrate that…
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...był dodatnio skorelowany z...
...was positively correlated with…
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Jak przewidywałem/przewidziałem...
As predicted, …
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
This finding is consistent with X's contention that…
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
This finding reinforces X's assertion that…
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Statystyki pokazują, że...
The statistics show that…
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Według statystyk...
According to the statistics…
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
When one looks at the statistics, one can see that…
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statystycznie rzecz biorąc...
Statistically speaking…
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista