Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Pode ser visto de/do/da...que...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Como pode ser observado em/no/na...
Jak można zauważyć na... , ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Os dados sugerem que...
Dane te zdają się sugerować, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen
A figura revela que...
Dane wykazują, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen
De acordo com as figuras, é evidente que...
Z danych wynika, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Alguns números significativos foram...
Kilka godnych uwagi wyników...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Os resultados do presente estudo demostram que...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...foi positivamente correlacionado com...
...był dodatnio skorelowany z...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Como previsto,...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

As estatísticas mostram que...
Statystyki pokazują, że...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
De acordo com as estatísticas...
Według statystyk...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Estatisticamente falando...
Statystycznie rzecz biorąc...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista