Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Amint látható ....
Raaka-aineiston kuvaileminen
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Az adatok alapján ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Az ábrákon látható, hogy ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Ahogy várható volt ....
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
A statisztikák szerint ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Στατιστικά μιλώντας...
Statisztikai szempontból ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista