Kreikaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

从...可以看出...
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Raaka-aineiston kuvaileminen
从...可以看出...
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Raaka-aineiston kuvaileminen
这些数据可以表明...
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Raaka-aineiston kuvaileminen
数据表明...
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Raaka-aineiston kuvaileminen
从这些数据可以看出...
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Raaka-aineiston kuvaileminen
几个值得注意的结果是...
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
目前研究结果表明...
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

...的数字上升/下降/保持不变。
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
与...有关的数据...上升/下降了
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...和...呈正相关
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
正如所预测的,...
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
这一发现和X的论点是一致的,即...
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
此发现进一步确认X的主张,即...
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
与X的发现一致,...和...呈正相关
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

统计数据显示...
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
根据数据统计,...
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
通过数据统计,可以看出...
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
据数据统计,...
Στατιστικά μιλώντας...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
据统计数据,我们可以推测...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista