Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
To může být vidět z..., že...
Raaka-aineiston kuvaileminen
・・・・に見られるように、・・・・
Jak je možno vidět z..., ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
このデータはおそらく・・・・を示している。
Zdá se, že údaje naznačují...
Raaka-aineiston kuvaileminen
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Čísla ukazují, že...
Raaka-aineiston kuvaileminen
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Z údajů je zřejmé, že...
Raaka-aineiston kuvaileminen
・・・・という注目すべき結果になった。
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Výsledky této studie ukazují, že...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
・・・・は確かに・・・・と関係している。
...pozitivně koreloval(a) s...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
予想通り、・・・・
Jak se dalo předpokládat,...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

・・・・ということをこの統計は示している。
Dané statistiky ukazují, že...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
統計によると、・・・・
Podle daných statistických údajů...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
統計的に見て、・・・・
Statisticky řečeno...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista