Thaiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Raaka-aineiston kuvaileminen
・・・・に見られるように、・・・・
จากที่เคยเห็นจาก...
Raaka-aineiston kuvaileminen
このデータはおそらく・・・・を示している。
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Raaka-aineiston kuvaileminen
この図は・・・・ということを明らかにしている。
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Raaka-aineiston kuvaileminen
このデータによると、・・・・ということは明白である。
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Raaka-aineiston kuvaileminen
・・・・という注目すべき結果になった。
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
・・・・は確かに・・・・と関係している。
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
予想通り、・・・・
อย่างที่ทำนายไว้...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
・・・・の発見はXの論点と一致している。
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
この発見はXの主張を強固なものにしている。
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

・・・・ということをこの統計は示している。
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
統計によると、・・・・
ตามสถิติ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
統計的に見て、・・・・
พูดอย่างสถิติ
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista