Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Din faptul că...reiese...
Raaka-aineiston kuvaileminen
・・・・に見られるように、・・・・
După cum putem observa din...,....
Raaka-aineiston kuvaileminen
このデータはおそらく・・・・を示している。
Datele par să sugereze faptul că...
Raaka-aineiston kuvaileminen
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Raaka-aineiston kuvaileminen
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Raaka-aineiston kuvaileminen
・・・・という注目すべき結果になった。
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
・・・・は確かに・・・・と関係している。
...a fost corelat pozitiv cu...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
予想通り、・・・・
După cum am anticipat,...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

・・・・ということをこの統計は示している。
Statisticile demonstrează faptul că...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
統計によると、・・・・
Conform statisticilor...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
統計的に見て、・・・・
Din punct de vedere statistic...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista