Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
... से पता चलता है कि...
Raaka-aineiston kuvaileminen
・・・・に見られるように、・・・・
जैसा कि... में से पता चलता है कि...
Raaka-aineiston kuvaileminen
このデータはおそらく・・・・を示している。
आकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि...
Raaka-aineiston kuvaileminen
この図は・・・・ということを明らかにしている。
आकड़ें दिखाते हैं कि...
Raaka-aineiston kuvaileminen
このデータによると、・・・・ということは明白である。
आकड़ों मे से साफ पता चलता है कि...
Raaka-aineiston kuvaileminen
・・・・という注目すべき結果になった。
कई सारे महत्वपर्ण नतीजे थे...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
किए गए अध्ययन के नतीजों को प्रसेतुत करने के लिए
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
... के अंक बढ़े/घटें/वहीं के वहीं रह गए हैं.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
आकडें दिखाते हैं कि... की संख्य... और ... के बीच दुगुनी हो गई है/दुगुनी घट गई है.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
यहाँ अंक स्थिर रूप से... से... तक बढ़/घट रहे हैं.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
... के अंक ... के सहसंबंध में, बढ/घट रहे हैं.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
यह स्पष्ट है कि, ... और... के बीच... के अंक बढे/घटे/वैसे ही रहे हैं.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
・・・・は確かに・・・・と関係している。
... का... के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंध है.
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
予想通り、・・・・
पूर्वानुमान के अनुसार,...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
・・・・の発見はXの論点と一致している。
यह नतीजा X के नतीजे से मिलता है.
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
この発見はXの主張を強固なものにしている。
यह नतीजा, X के नतीजे को सिद्ध करता है कि...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
X के नतीजे के बराबर होने के नाते,... और... का सकारात्मक सहसंबंध है.
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

・・・・ということをこの統計は示している。
ये आकड़ें हमें दिखाते हैं कि...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
統計によると、・・・・
आकड़ों के अनुसार
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
अगर आकड़ों को ग़ौर से देखा जाए, तो यह पता चलता है कि...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
統計的に見て、・・・・
आकड़ों के अनुसार
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
आकड़ों को नज़र मे रखते हुए, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
इस अनुसंधन के कई सारे निहितार्थ है...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
इस अध्ययन के कुछ क्रियात्मक निहितार्थ भी हैं. सर्वप्रथम, ...में सहजज्ञ गुण है जो विशेषज्ञों को आसानी से समझ आ सकता है.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista