Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Dall'osservazione dei dati si registra...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Come si può osservare da...., ...
Jak można zauważyć na... , ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
I dati sembrano suggerire che...
Dane te zdają się sugerować, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen
I grafici rivelano che...
Dane wykazują, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Dal grafico si rende evidente che...
Z danych wynika, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Alcuni dati degni di nota sono...
Kilka godnych uwagi wyników...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... è direttamente proporzionale a...
...był dodatnio skorelowany z...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Come già annunciato...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

La statistica mostra che...
Statystyki pokazują, że...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Według statystyk...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Parlando in termini statistici...
Statystycznie rzecz biorąc...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista