Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Uit ... blijkt dat ...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Zoals ... aantoont, ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Raaka-aineiston kuvaileminen
De cijfers onthullen dat ...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... verhoudt zich positief tot ...
... хорошо сочеталось с ...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Zoals voorspeld, ...
Как мы и предполагали...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

De statistieken tonen aan dat ...
Статистика показывает, что...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Volgens de statistieken ...
Согласно статистике...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statistisch gezien ...
Статистиически...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista