Ranskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Uit ... blijkt dat ...
On peut voir avec... que...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Zoals ... aantoont, ...
Comme il peut être vu avec..., ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Les informations semblent suggérer que...
Raaka-aineiston kuvaileminen
De cijfers onthullen dat ...
Les chiffres révèlent que...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Au regard des chiffres, il est clair que...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Plusieurs résultats notables furent...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... verhoudt zich positief tot ...
Une corrélation fut établie entre...et...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Zoals voorspeld, ...
Comme prévu, ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

De statistieken tonen aan dat ...
Les statistiques montrent que...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Volgens de statistieken ...
Selon les statistiques...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statistisch gezien ...
Statistiquement parlant...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista