Kreikaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Uit ... blijkt dat ...
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Zoals ... aantoont, ...
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Raaka-aineiston kuvaileminen
De cijfers onthullen dat ...
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... verhoudt zich positief tot ...
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Zoals voorspeld, ...
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

De statistieken tonen aan dat ...
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Volgens de statistieken ...
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statistisch gezien ...
Στατιστικά μιλώντας...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista