Espanjaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Uit ... blijkt dat ...
A partir de... se puede observar que...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Zoals ... aantoont, ...
Como se puede ver en...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Los datos parecen sugerir que...
Raaka-aineiston kuvaileminen
De cijfers onthullen dat ...
La figuras revelan que...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Con base en las figuras se puede notar que...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Varios resultados relevantes fueron...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... verhoudt zich positief tot ...
... fue asociado positivamente con...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Zoals voorspeld, ...
Como se predijo...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

De statistieken tonen aan dat ...
Las estadísticas muestran que...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Volgens de statistieken ...
Según las estadísticas,...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statistisch gezien ...
Desde el punto de vista estadístico...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista