Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

... से पता चलता है कि...
Uit ... blijkt dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
जैसा कि... में से पता चलता है कि...
Zoals ... aantoont, ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
आकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
आकड़ें दिखाते हैं कि...
De cijfers onthullen dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
आकड़ों मे से साफ पता चलता है कि...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
कई सारे महत्वपर्ण नतीजे थे...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
किए गए अध्ययन के नतीजों को प्रसेतुत करने के लिए
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

... के अंक बढ़े/घटें/वहीं के वहीं रह गए हैं.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
आकडें दिखाते हैं कि... की संख्य... और ... के बीच दुगुनी हो गई है/दुगुनी घट गई है.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
यहाँ अंक स्थिर रूप से... से... तक बढ़/घट रहे हैं.
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
... के अंक ... के सहसंबंध में, बढ/घट रहे हैं.
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
यह स्पष्ट है कि, ... और... के बीच... के अंक बढे/घटे/वैसे ही रहे हैं.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... का... के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंध है.
... verhoudt zich positief tot ...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
पूर्वानुमान के अनुसार,...
Zoals voorspeld, ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
यह नतीजा X के नतीजे से मिलता है.
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
यह नतीजा, X के नतीजे को सिद्ध करता है कि...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
X के नतीजे के बराबर होने के नाते,... और... का सकारात्मक सहसंबंध है.
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

ये आकड़ें हमें दिखाते हैं कि...
De statistieken tonen aan dat ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
आकड़ों के अनुसार
Volgens de statistieken ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
अगर आकड़ों को ग़ौर से देखा जाए, तो यह पता चलता है कि...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
आकड़ों के अनुसार
Statistisch gezien ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
आकड़ों को नज़र मे रखते हुए, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
इस अनुसंधन के कई सारे निहितार्थ है...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
इस अध्ययन के कुछ क्रियात्मक निहितार्थ भी हैं. सर्वप्रथम, ...में सहजज्ञ गुण है जो विशेषज्ञों को आसानी से समझ आ सकता है.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista