Kreikaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Raaka-aineiston kuvaileminen
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Raaka-aineiston kuvaileminen
La ciferoj malkaŝas, ke...
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Raaka-aineiston kuvaileminen
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...estis pozitive korelaciita kun...
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Kiel antaŭdiris,...
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

La statistikoj montras, ke...
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Laŭ la statistiko...
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statistike parolante...
Στατιστικά μιλώντας...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista