Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Come si può osservare da...., ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
I dati sembrano suggerire che...
Raaka-aineiston kuvaileminen
La ciferoj malkaŝas, ke...
I grafici rivelano che...
Raaka-aineiston kuvaileminen
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Dal grafico si rende evidente che...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Alcuni dati degni di nota sono...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...estis pozitive korelaciita kun...
... è direttamente proporzionale a...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Kiel antaŭdiris,...
Come già annunciato...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

La statistikoj montras, ke...
La statistica mostra che...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Laŭ la statistiko...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statistike parolante...
Parlando in termini statistici...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista